Monday, March 26, 2007

Perkembangan Emosi


Emosi adalah penggerak utama bagi menggambarkan tingkahlaku kanak-kanak khususunya peringkat pertengahan dan akhir. Ini kerana menerusi emosi yang dilahirkan mereka dapat menonjolkan segala bentuk perkara yang dirasai serta yang difikirkan. Dengan itu, segala situasi yang berlaku di sekeliling baik dari aspek perubahan biologi akan mendorong pembentukan emosi dalam sesuatu masa sama ada sedih, marah, kecewa dan sebagainya.

Ini bermakna, seorang kanak kanak itu dalam masa yang sama harus mengimbangi perubahan diri dan juga penyesuaian faktor luarannya. Secara tidak langsung, ia mempengaruhi sikap ibu bapa terhadap reaksi kanak-kanak itu. Sekiranya ibu bapa kurang sensitif dengan perubahan emosi dan biologi kanak-kanak itu, kanak-kanak yang bijak akan mula memanupulasikan ibu bapa mereka untuk memenuhi kehendak kanak- kanak itu.

Pada dasarnya, emosi dan perasaan kanak-kanak boleh diklasifikasikan dalam dua cara yang paling umum iaitu:

  • Faktor luaran:

Lazimnya, kanak-kanak akan menonjolkan reaksi mereka sendiri dalam sesuatu masa melalui riak muka seperti ketawa, menangis, senyum, bermasaam muka dan langsung tidak berkata apa-apa. Daripada situasi yang kita lihat, di sini dapat kita rumuskan bahawa kanak-kanak pertengahan dan akhir memiliki amosi yang tidak stabil dan berubah -ubah mengikut masa dan keadaan. Sebagai contoh, mereka sangat sensitif dan mudah menangis apabila ditegur dengan nada yang kasar seperti dimarahi oleh bapa. Seterusnya, emosi mereka turut berubah apabila diberi pujian setelah berjaya menylelesaikan sesuatu perkara leih-lebih lagi dalam bidang akademik. Secara tidak langsung, keadaan ini dapat meningkatkan tahap ekstim kendiri dalam diri kanak-kanak tersebut.

  • Faktor dalaman : merujuk kepada perasaan emosi yang dilahirkan melalui tingkahlaku emosi yang berubah-ubah mengikut tindak balas emosi untuk menarik perhatian penjaga atau rakan rakan sebaya. Ini kerana, mereka masih kecil dan semestinya memerlukan perhatian yang sepenuhnya daripada anggota keluarga. Keadaan ini dapat kita perhatikan apabila mereka akan menonjolkan emosi dengan mempamerkannya melalui tingkah laku yang ditonjolkan. Kedaan ini dapat dilihat apabila kanak-kanak akan mengamuk dan mengguling-gulingkan badan apabila kehendak mereka tidak dituruti dan ianya berterusan selagi tidak mendapat perkara yang diinginkan. Situasi ini dapat kita lihat di shopping complex apabila mereka gagal mendapat barangan yang diinginkan lebih-lebih lagi barangan permainan.

Daripada 2 situasi di atas, kita dapat merumuskan bahawa sememangnya emosi kanak-kanak peringkat pertengahan dan akhir adalah berbeza-beza mengikut peralihan usia sekitar 6 hinnga12 tahun. Oleh itu, ibu bapa khususnya perlulah memahami setiap rentak emosi kanak-kanak dan mestilah jika dengan setiap kehendak yang mereka ingin.


Tahap Perkembangan Emosi bagi Kanak-kanak Pertengahan dan Akhir

  • Mengikut Ericson, terdapat 4 tahap yang menggambarkan tahap perkembangan sosial kanak-kanak. Bagi kanak-kanak pertengahan dan akhir, mereka tergolong dalam tahap yang ke 4. Ini kerana usia antara 6 sehingga 12 tahun adalah permulaan bagi kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan iaitu dari peringkat pra sekolah ke peringkat sekolah rendah. Seterusnya, dalam proses pembelajaran yang mereka lalui, mereka mula didedahkan dengan pelbagai konsep serta konsep 3M iaitu membaca. mengira dan menulis.

  • Dalam masa yang sama, pada peringkat ini, kanak-kanak akan berada bersama-sama dengan kelompok keluarga, rakan sebaya dan masyarakat sekeliling. Secara tidak langsung banyak perkara baru yang dapat mereka perolehi dan pelajari. Keadaan ini akan menyebabkan kanak-kanak akan meniru setiap perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekeliling mereka lebih-lebih lagi anggota keluarga serta sahabat yang terdekat. Jadi, tidak hairanlah mereka boleh meniru seriap gaya dan cara yang dipertontonkan
  • Dalam masa yang sama, kanak-kanak peringkat pertengahan dan akhir memiliki minat untuk mencuba sesuatu yang baru, lebih-lebih lagi perkara yang diminati oleh mereka. Ini kerana, mereka mempercayai bahawa mereka memiliki kemahiran serta bakat yang terpendam di dalam diri masing-masing. Pada tahap ini, mereka begitu aktif dan cenderung melakukan apa sahaja perkara yang terlintas di dalam fikiran mereka dan langsung tidak boleh menerima sebarang teguran daripada orang sekeliling.
  • Lazimnya, kanak-kanak ini akan menghadapi konflik dalam diri seandainya mereka gagal dalam melakukan sebarang bentuk tugas yang diberikan dan keadaan ini akan menimbulkan perasaan rendah diri dan wujud kekecewaan dalam diri masing-masing. Namun begitu rangsaangan daripada individu yang berkenaan terutama ahli keluarga dan sahabat handai dapat memadamkan spekulasi yang mereka lemparkan terhadap diri mereka sendiri.

No comments: